Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

Tu znajdziecie Państwo najbardziej istotne informacje, jak poradzić sobie z formalnościami po stracie bliskiej osoby. Nasz poradnik pomoże państwu przebrnąć przez wszystkie formalności  w okresie pomiędzy śmiercią a pochowaniem zmarłej osoby.

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz . Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Potwierdzenie zgonu przez lekarza  jest niezbędne do przetransportowania ciała zmarłego do chłodni .

2. Kolejną ważną czynnością jest wybranie zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy miejskiej lub do swojej siedziby (jeżeli posiadają własną chłodnię).

3. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Podstawą do jego wydania jest karta zgonu sporządzona wcześniej przez lekarza oraz dowód osobisty zmarłej osoby. Jeśli skorzystają Państwo z usług naszej firmy pogrzebowej AGABER nasi pracownicy pomogą na każdym etapie dokonywania formalności, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS, oraz organizacją i przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej.

4. Gdy już dokonają Państwo wyboru odpowiedniego zakładu, prosimy o dostarczenie:

– karty zgonu i aktu zgonu
– numeru grobu (jeżeli takowy już jest)
– legitymacje emeryta lub rencisty (jeśli życzą sobie Państwo skredytować usługę pogrzebową w ramach zasiłku pogrzebowego).

W przypadku problemów lub wątpliwości co do uzyskania powyższych dokumentów, prosimy o kontakt z nami, może doradzimy inne wyjście.

5. Po tym, gdy już wszystkie wymienione formalności zostaną zakończone, będziemy mogli przejść do ostatniego etapu przygotowań, czyli ustalania szczegółów pochówku, w tym:
– daty pogrzebu lub kremacji
– wyboru cmentarza i miejsca pochówku
– wyboru trumny
– określenia rodzaju obrządku religijnego lub ustalenia szczegółów pogrzebu świeckiego.

Serdecznie  zapraszamy do skorzystania z naszych usług